تهران صفحه اصلی

مفاهیم تجارت الکترونیک

1- معرفی گواهی های الکترونیکی

 جهت دریافت فایل معرفی گواهی های الکترونیکی به وبسایت مرکز صدور گواهی میانی عام  مراجعه نمایید.

 

2- معرفی امضای الکترونیکی

 جهت دریافت فایل معرفی امضای الکترونیکی به وبسایت مرکز صدور گواهی میانی عام  مراجعه نمایید.

 

3- معرفی گواهی پست الکترونیکی

  جهت دریافت فایل معرفی گواهی پست الکترونیکی امن به وبسایت مرکز صدور گواهی میانی عام مراجعه نمایید.

4- معرفی گواهی SSL

جهت دریافت فایل معرفی گواهی SSL به وبسایت مرکز صدور گواهی میانی عام  مراجعه  نمایید.


 
 
 
 

کلیه حقوق اين سايت متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده  و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است