جلسه تخصصی تحلیل و رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی سال 97 برگزار شد رونمایی از سامانه پایشگر هوشمند کسب و کارهای اینترنتی امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز ملی فرش ایران اعلام امتیازات رتبه بندی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی جلسه سامانه امتا با رسانه های تخصصی برگزار شد
جلسه تخصصی تحلیل و رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی سال 97 برگزار شد
رونمایی از سامانه پایشگر هوشمند کسب و کارهای اینترنتی
امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز ملی فرش ایران
اعلام امتیازات رتبه بندی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی
جلسه سامانه امتا با رسانه های تخصصی برگزار شد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/6/24
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/6/23
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/6/17
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/6/12
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/6/10
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.