اقدامات انجام شده جهت تسهیل  و تسریع اعطای نماد اعتماد الکترونیکی بازدید مقاماتی از قوه قضائیه از غرفه مرکز در نمایشگاه الکامپ بازدید وزیر صنعت و وزیر اقتصاد از  غرفه مرکز در نمایشگاه الکامپ مراسم رونمایی از سه سامانه مهم ملی برگزار شد. بازدید آقای واعظی به همراه رئیس سازمان فناوری اطلاعات از  غرفه مرکز
اقدامات انجام شده جهت تسهیل و تسریع اعطای نماد اعتماد الکترونیکی
بازدید مقاماتی از قوه قضائیه از غرفه مرکز در نمایشگاه الکامپ
بازدید وزیر صنعت و وزیر اقتصاد از غرفه مرکز در نمایشگاه الکامپ
مراسم رونمایی از سه سامانه مهم ملی برگزار شد.
بازدید آقای واعظی به همراه رئیس سازمان فناوری اطلاعات از غرفه مرکز
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/4/30
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/4/29
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/4/29
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/4/27
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.