معرفی: 

در راستای همسویی با گرایش جهانی سهولت و تسریع در مبادلات تجاری که از اهداف اساسی در زمینه تجارت به ویژه در سطح بین‏ المللی محسوب می‏ گردد و مطابق با وظایف مندرج در قسمت خ بند 1 ماده 3 ، بند 4 ماده 3، ماده 12 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و ماده 11 برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي مصوب 1384، دفتر استانداردها و توسعه همکاری‏ های بین‏ الملل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در فروردین ماه سال 1394 ذیل معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز شکل گرفت.این دفتر در جهت بهبود و توسعه ساختارهای تجارت الکترونیکی و تسهیل تجاری با استفاده از ابزارها، مدل ‏ها و استانداردهای تجارت الکترونیکی بین ‏المللی، سازمان‏دهی کلیه فعالیت ‏های برون مرزی مرکز  و فراهم ‏سازی زمینه تعاملات فرامرزی در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می‏ نماید.

 از جمله سازمان‏ هایی که این دفتر تعامل فعالانه­ ای با آنها دارد، می‏ توان به موارد ذیل اشاره داشت:

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (United Nations Conference on Trade and Development) موسوم به UNCTAD

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) موسوم بهUNESCAP

مرکز تسهیل تجاری و کسب و کارهای الکترونیکی سازمان ملل (The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) موسوم به UNCEFACT

زیرساخت کلید عمومی آسیا (Asia Public Key Infrastructure Consortium) موسوم به APKI

شورای تسهیل تجاری و کسب و کارهای الکترونیکی در آسیا و اقیانوسیه (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) موسوم به AFACT 

اهم محورهای تعاملاتی با سازمان­ های فوق ­الذکر عبارتند از:

 -HoD ایران و دبیرخانه شورای AFACT

UN/ESCAP و حضور در نشست‏ های دوره‏ای این کمیسیون

مشارکت در تصویب موافقت‏نامه‏ تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزیUN/ESCAP  با مشارکت کشورهای منطقه

نماینده ایران به عنوان عضو اصلی کنسرسیوم APKI و حضور در نشست‏ های سالیانه مجمع عمومی و کمیته راهبری این کنسرسیوم

HoD ایران  در UNCEFACT و مشارکت در نشست‏ های فروم این مرکز

همچنین این مرکز تعاملات بین ‏المللی مناسبی با کشورهای منطقه اعم از تایلند، هند، ترکیه، آذربایجان، چین و ژاپن داراست.