میز خدمت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

ردیف

نام خدمت

آدرس درگاه الکترونیکی ارائه خدمت 

1  صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی https://enamad.ir
 2  مدیریت معاملات جزئی و متوسط الکترونیکی دولت http://www.setadiran.ir 
3  مدیریت مزایده های الکترونیکی دولت http://www.setadiran.ir 
4  مدیریت مناقصات الکترونیکی دولت http://www.setadiran.ir 
5 یکپارچه­ سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کالا (شامل واردات، صادرات و ترانزیت کالا) https://www.ntsw.ir 
6  ثبت انبارها و مراکز نگهداری کالا https://www.ntsw.ir
7  ثبت شناسه کالا http://cid.ntsw.ir 
8  رهگیری کالا http://www.ntpo.ir 
9 اعلام وضعیت غیر بر خط (آفلاین) گواهی 

http://www.rca.gov.ir/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_2060.html

https://www.gica.ir/portal/index?76

10  صدور و ابطال انواع گواهي های الکترونیکی www.gica.ir 
11  اعلام وضعیت بر خط گواهی الکترونيکي  www.gica.ir
12  ارائه تأییدیه مهر زمانی  www.gica.ir
13  اعطای مجوز مرکز میانی تابعه www.rca.gov.ir 
14  اعطای مجوز مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی www.rca.gov.ir 
15  اعطای مجوز دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی www.gica.ir
16  ارزیابی الگوریتم های زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی)  http://ecommerce.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=217
17  ارزیابی الگوریتم های زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی)

 www.gica.ir

 www.rca.gov.ir

18  ارزیابی پودمان های رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی)  http://ecommerce.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=217
19  ارزیابی سامانه های صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی  http://ecommerce.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=217
20  ارزیابی نرم افزارهای زیرساخت کلید عمومی کشور (گواهی الکترونیکی)  http://ecommerce.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=217