- آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، جنب کوچه حجت دوست، پلاک 15، مركز توسعه تجارت الکترونیکی

- روز/ ساعت کاری:  شنبه الی چهارشنبه، ساعت 8 الی 16
  توجه: ساعت کاری مرکز تا اطلاع ثانوی به علت شرایط کرونایی در استان تهران، از 7:30 الی 14:30 می باشد

- کدپستی: 1416643851

- صندوق پستی: 14155-6385

- تلفن: 41031000-021

- دبیرخانه: 021-41031243 و 41031233-021

- دبیرخانه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): 021-41031234 

- نمابر: 021-88955953

- رایانامه: info@ecommerce.gov.ir

 

 سامانه های تحت مدیریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

شماره تماس 

  سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 

( enamad.ir ) 

54604000

41031350

  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

( setadiran.ir )

 41934

1456

  سامانه جامع تجارت ایران شامل زیرسامانه های تجارت فرامرزی، شناسه کالا، جامع انبارها و نیز زیرسامانه یکپارچه مجوزها

( www.ntsw.ir )  

 75492000  

  مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

( www.rca.gov.ir ) 

41031401
41031452

  مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام

- گواهی امضای الکترونیکی

 ( www.gica.ir )

41031429
41031435

41031444

  سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) 

 ( https://ecsw.ir )

57895789

 

سایر سامانه های مرتبط

شماره تماس 

  سامانه همتا (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی) 

( https://hamta.ntsw.ir )

096366

 

 نام

 سمت

شماره تماس 

  علی رهبری 

  رئیس مرکز 

41031101-2 

  رضا جوادی نیا 

 معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری 

41031401

  حمیدرضا قربانزاده کریمی 

 معاون توسعه منابع

 41031201

 معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها 

41031301

 روابط عمومی

41031247