• آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، جنب کوچه حجت دوست، پلاک 15، مركز توسعه تجارت الکترونیکی

  • روز/ ساعت کاری مرکز: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 16

  • کدپستی: 1416643851

  • صندوق پستی: 6385-14155

  • تلفن:  41031000-021

  • دبیرخانه: 41031234-021 و 41031233-021

  • نمابر: 88955953-021

  • رایانامه: info@ecommerce.gov.ir

شماره تماس   سمت  نام
41031101-2    رئیس مرکز    علی رهبری 
 41031201   سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی حمیدرضا قربان زاده کریمی 
41031301   سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها    بهنام امیری 
41031401   سرپرست معاونت زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری    رضا جوادی نیا 
41031247   مسئول روابط عمومی  پرویز نقی پور 

 
شماره تماس   سامانه های تحت مدیریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
41031350   مرکز تماس سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 
( enamad.ir ) 
 41934   مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، ستاد
( setadiran.ir )
 75492000     سامانه جامع تجارت ایران شامل زیرسامانه های تجارت فرامرزی، شناسه 
  کالا، جامع انبارها و نیز زیرسامانه یکپارچه مجوزها
( www.ntsw.ir )  
41031401
41031452
  مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
( www.rca.gov.ir 
41031429
41031435
  مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام 
 ( www.gica.ir )

 
شماره تماس  سایر سامانه های مرتبط
096366
سامانه همتا
 ( سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی )
( https://hamta.ntsw.ir )