• آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، جنب کوچه حجت دوست، پلاک 15، مركز توسعه تجارت الکترونیکی

  • روز/ ساعت کاری مرکز: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 16

  • کدپستی: 1416643851

  • صندوق پستی: 6385-14155

  • تلفن:  41031000-021

  • دبیرخانه: 41031234-021 و 41031233-021

  • نمابر: 88955953-021

  • رایانامه: info@ecommerce.gov.ir

شماره تماس   سمت  نام
41031101-2    رئیس مرکز    علی رهبری 
 41031201   معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی   اعظم محمدی
41031301   سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها    بهنام امیری 
41031401   مشاور رئیس مرکز در امور زیرساخت کلید عمومی    امیر اصغری توچایی 
41031247   مسئول روابط عمومی   پرویز نقی پور 

 
شماره تماس   سامانه های تحت مدیریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
41031350   مرکز تماس سامانه نماد اعتماد الکترونیکی 
( enamad.ir ) 
 41934   مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، ستاد
( setadiran.ir )
 75492000     سامانه جامع تجارت ایران شامل زیرسامانه های تجارت فرامرزی، شناسه 
  کالا، جامع انبارها و نیز زیرسامانه یکپارچه مجوزها
( www.ntsw.ir )  
41031401
41031452
  مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
( www.rca.gov.ir 
41031429
41031435
  مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام 
 ( www.gica.ir )

 
شماره تماس  سایر سامانه های مرتبط
096366
سامانه همتا
 ( سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی )
( https://hamta.ntsw.ir )