قابل توجه کسب‌ وکارهای دریافت کننده پیامک جعل نماد اعتماد الکترونیکی پایشگر هوشمند، ابزار نوین نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی تأمین کالا توسط کسب ‌وکارهای اینترنتی و محدودیت‌های کرونایی به روزرسانی فرآیند ثبت تاخیر در پاسخگویی به شکایات بازدید وزیر صمت از سامانه جامع تجارت در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
قابل توجه کسب‌ وکارهای دریافت کننده پیامک جعل نماد اعتماد الکترونیکی
پایشگر هوشمند، ابزار نوین نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی
تأمین کالا توسط کسب ‌وکارهای اینترنتی و محدودیت‌های کرونایی
به روزرسانی فرآیند ثبت تاخیر در پاسخگویی به شکایات
بازدید وزیر صمت از سامانه جامع تجارت در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.