فراخوان شناسایی شرکت‌های متقاضی همکاری در لجستیک هوشمند درون شهری
 ١٠:١١ - دوشنبه ١٨ مهر ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان شناسایی شرکت‌های متقاضی مشارکت در توسعه مرکز داده بازرگانی کشور
 ١٣:٤٥ - شنبه ١٦ مهر ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان شناسایی شرکت‌های متقاضی مشارکت در ارائه خدمات تجاری به کسب و کار (CSP)
 ١١:٠٣ - شنبه ١٦ مهر ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>