معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی

معرفی:

معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اتخاذ رویکردهای نوین مدیریتی نقش مهم و ارزشمندی در جهت پیشبرد اهداف کلان مرکز برعهده دارد. این معاونت با انجام اقدامات اساسی در حیطه نظام‌مند نمودن سیستم‌های اداری و مالی از طریق یکپارچه نمودن سامانه‌ها، بازنگری در شیوه‌های ارزشیابی پرسنل، طی فرآیند تعرفه‌های خدمات تجارت الکترونیکی از طریق سازمان‌های ذیربط، طی فرآیند اختصاصی نمودن درآمدهای مرکز، بازنگری نمودار سازمانی، راه‌اندازی سیستم مدیریت دانش به منظور ثبت، ذخیره و انتقال دانش‌های ارزشمند و انحصاری مرکز، سیستم مدیریت پروژه و تدوین برنامه پنج ساله استراتژیک مرکز، برنامه چهارساله تجارت الکترونیکی و همچنین برگزاری دوره‌ های آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی همه و همه در راستای ایجاد تحولی بنیادین در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سراسر سال نقش مهم و اساسی را ایفا می کند.

در ساختار تشکیلاتی این معاونت، اداره کل امور اداری،‌ اداره کل امور مالی و ذیحسابی و دفتر نوسازی و تحول اداری مشغول فعالیت هستند.

مهمترین وظایف:

1) تعیین خط مشی و برنامه ‌ریزی های اجرایی در امور اداری،‌ مالی و سایر زمینه‌های مربوط در چارچوب سیاست ها و استراتژی های مرکز

2) فرهنگ سازی و ایجاد بستری مناسب برای تحقق اهداف و برنامه های تحول اداری در مرکز

3) استقرار نظام ها و سبک های مدیریتی نوین در راستای بهبود مدیریت

4) نظارت بر طراحی و اجرای تشکیلات در جهت بهبود ساختار سازمانی

5) اعمال نظارت های لازم به منظور توسعه فناوری اداری و اجرای برنامه های مرتبط با آن

6) انجام اقدامات لازم به منظور مهندسی مجدد، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش های انجام کار

7) بررسی مسائل مربوط به نیروی انسانی مرکز و برنامه ریزی و تعیین خط مشی چگونگی تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده

8) تدوین برنامه های آموزشی مرکز با همکاری مراجع ذیصلاح  و نظارت بر اجرای آنها

9) اجرای برنامه های لازم به منظور ارتقاء سطح انگیزش کارکنان و نظارت بر انجام امور رفاهی

10) نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه ها و ابلاغ و اجرای آنها بر اساس قوانین و مقررات موجود

11) تهیه و تدوین خطوط کلی و اساسی مرتبط با امور اداری و مالی، امور رفاهی و استخدام نیروی انسانی و نظارت بر انجام کلیه امور مربوط

12) اقدامات لازم در زمینه تنظیم و تدوین قوانین و مقررات، تصویبنامه ها، آئین نامه ها و اساسنامه های مورد عمل مرکز

13) برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب و جابجایی مدیران و کارکنان

14) تهیه و تدوین پیشنهادات اصلاحی در مورد لوایح و آئین نامه های اداری و مالی و استخدامی مورد نیاز

15) تنظیم، پیشنهاد و همکاری در سیر مراحل تصویب بودجه مرکز با هماهنگی وزارتخانه

16) نظارت بر کلیه امور مالی مرکز و مراقبت در حفظ و رعایت مقررات مربوط

17) نظارت بر تهیه و تنظیم حساب های نهایی سالانه و تهیه تفریغ بودجه

18) رسیدگی به مسائل و مشکلات مالی و پرسنلی مرکز و انجام اقدامات لازم جهت حل و برطرف نمودن آنها