کسب رتبه ششم در ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی نشست خبری تبیین برنامه ها، عملکرد و پاسخگویی به رسانه ها گزارش تجارت الکترونیکی ایران، سال 1397 و اینفوگرافی آن جلسه تخصصی تحلیل و رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی سال 97 برگزار شد رونمایی از سامانه پایشگر هوشمند کسب و کارهای اینترنتی
کسب رتبه ششم در ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی
نشست خبری تبیین برنامه ها، عملکرد و پاسخگویی به رسانه ها
گزارش تجارت الکترونیکی ایران، سال 1397 و اینفوگرافی آن
جلسه تخصصی تحلیل و رونمایی از گزارش تجارت الکترونیکی سال 97 برگزار شد
رونمایی از سامانه پایشگر هوشمند کسب و کارهای اینترنتی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/7/2
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/6/24
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/6/23
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/6/17
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/6/12
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.