مهلت پیش‌ ثبت ‌نام خودرو، تا  14 خردادماه تمدید شد پویش ایران همدل مقابله با جعل نماد اعتماد الکترونیکی با رویکرد پیشگیری سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امن است الزامات کسب و کارها و خریداران در شرایط مبارزه با کرونا
مهلت پیش‌ ثبت ‌نام خودرو، تا 14 خردادماه تمدید شد
پویش ایران همدل
مقابله با جعل نماد اعتماد الکترونیکی با رویکرد پیشگیری
سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امن است
الزامات کسب و کارها و خریداران در شرایط مبارزه با کرونا
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1399/3/6
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1399/3/1
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1399/2/21
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1399/2/9
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1399/2/3
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.