انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز و سازمان پدافند غیرعامل کشور حضور مرکز در ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیر عامل انتشار عمومی امتيازات رتبه بندي کسب و کارهای الکترونیکی کسب رتبه ششم در ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی نشست خبری تبیین برنامه ها، عملکرد و پاسخگویی به رسانه ها
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز و سازمان پدافند غیرعامل کشور
حضور مرکز در ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیر عامل
انتشار عمومی امتيازات رتبه بندي کسب و کارهای الکترونیکی
کسب رتبه ششم در ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی
نشست خبری تبیین برنامه ها، عملکرد و پاسخگویی به رسانه ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.