طرح تدوین آئین نامه تبلیغات در حوزه کسب و کارهای اینترنتی نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی توسط پنل یکپارچه نظارتی صدور گواهی های الکترونیکی مرکز میانی دولتی عام در ساختار G3 ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور راه اندازی گردید فراخوان شرکت در گام دوم رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی
طرح تدوین آئین نامه تبلیغات در حوزه کسب و کارهای اینترنتی
نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی توسط پنل یکپارچه نظارتی
صدور گواهی های الکترونیکی مرکز میانی دولتی عام در ساختار G3
ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور راه اندازی گردید
فراخوان شرکت در گام دوم رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/3/22
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/3/13
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/3/13
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/3/5
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/3/5
میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به چه اندازه می باشد؟

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم