متن کامل گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398 نشست گزارش تجارت الکترونیکی سال98 و امضای الکترونیکی ستاد حذف نسخ فیزیکی اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) الزام ثبت اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه جام به روز بودن قیمت و موجودی کالای فروشگاه های اینترنتی دارای اینماد
متن کامل گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1398
نشست گزارش تجارت الکترونیکی سال98 و امضای الکترونیکی ستاد
حذف نسخ فیزیکی اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
الزام ثبت اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه جام
به روز بودن قیمت و موجودی کالای فروشگاه های اینترنتی دارای اینماد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.