حمایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تحقق سلامت الکترونیکی در کشور رشد 80 درصدی حجم معاملات سامانه تدارکات الکترونیکی در سال 1402 همکاری بین‌المللی در راستای ضرورت محدودسازی بازاریابی دیجیتال دخانیات ساماندهی و نظارت بر شیوه انتشار محتوا و تبلیغات در کسب و کارهای اینترنتی حمایت از کسب و کارهای نوآور در راستای تسهیل امور برای مردم/ شرکت‌های تاکسی اینترنتی نمونه موفق تحقق شفافیت در میان کسب و کارهای تجارت الکترونیکی هستند
حمایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تحقق سلامت الکترونیکی در کشور
رشد 80 درصدی حجم معاملات سامانه تدارکات الکترونیکی در سال 1402
همکاری بین‌المللی در راستای ضرورت محدودسازی بازاریابی دیجیتال دخانیات
ساماندهی و نظارت بر شیوه انتشار محتوا و تبلیغات در کسب و کارهای اینترنتی
حمایت از کسب و کارهای نوآور در راستای تسهیل امور برای مردم/ شرکت‌های تاکسی اینترنتی نمونه موفق تحقق شفافیت در میان کسب و کارهای تجارت الکترونیکی هستند
پنجره هوشمند خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد تجارت الکترونیکی
آیا شما در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) عضویت دارید؟

بلی
خیر