تعداد اینمادهای بدون ستاره از مرز 5000 عدد گذشت/ فقط یک درصد کسب وکارهای خرد به سقف محدودیت مجاز رسیده اند انتصاب امین کلاهدوزان، به سمت سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کسب رتبه اول کشوری توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ارزیابی دوره نهم توسعه دولت الکترونیکی گزارش سه‌ماهه سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات/توسعه سامانه به کسب‌وکارهای فیزیکی فراخوان شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار برای دریافت وبسرویس اینماد و اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی
تعداد اینمادهای بدون ستاره از مرز 5000 عدد گذشت/ فقط یک درصد کسب وکارهای خرد به سقف محدودیت مجاز رسیده اند
انتصاب امین کلاهدوزان، به سمت سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
کسب رتبه اول کشوری توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ارزیابی دوره نهم توسعه دولت الکترونیکی
گزارش سه‌ماهه سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات/توسعه سامانه به کسب‌وکارهای فیزیکی
فراخوان شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار برای دریافت وبسرویس اینماد و اتصال به پنجره واحد تجارت الکترونیکی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا شما در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) عضویت دارید؟

بلی
خیر